Mercedes-Benz

125 il! yeniliklər. İxtiraya əbədi həvəs

2020-01-01

 Avtomobilin istehsalçısı üçün yenilik uğurun əsas faktoru olmuşdur və bu günlərdə də əhəmiyyətini artır. Yeni ideya axtarmaq üçün cəsarət olmasa, avtomobil ixtira olunmazdı və yenilik olmadan heç bir inkişaf olmazdı. Avtomobilin ixtiraçısı olan "Mercedes-Benz"  şirkəti,  həmişə bu nəqliyyat növünü aktiv şəkildə inkişaf etdirməyə çalışıb. Beləliklə, Karl Benz və Qotlib Daymlerin müvafiq olaraq "Motorvagen Patenti"ni və "Motorlu araba"nı təqdim etdikləri 1886-cı ildən etibarən şirkət 80 mindən çox patent qeydiyyatdan keçirdi və bununla da texnologiyada liderliyə iddiasını təsdiqlədi. "Benz"in "Motorvagen Patenti" dünyadakı ilk avtomobil, yenilikçi ruhun və sənətkarlığın simvolu idi. O dövrdə ustalıqla hazırlanmış üçtəkərli avtomobilin bütün görünüşü sürət erasının başlanmasından bəhs edirdi. Daymlerin motorlu arabası, öz növbəsində, ilk dördtəkərli avtomobil oldu.