Mercedes-Benz

Alışdırma şamları

Alışdırıcının əsas məqsədi - mühərrikdə hava-yanacaq qarışığının alovlanması üçün tələb olunan sabit qığılcımı təmin etməkdir. Alışdırıcı fasilələrlə işləyirsə, problemlər yaranır: sürətlənmə zamanı avtomobil gücünü itirir, mühərriki işə salarkən çətinliklər yaranır, boş vəziyyətdə titrəmə qeyd olunur. 

Orijinal alışdırıcıların faydaları:

  • Hər bir Mercedes-Benz mühərrik modeli üçün xüsusi dizayn, istehsal və sınaqdan keçirilmişdir
  • Optimal işləmə temperaturuna qədər sürətlə istilənir
  • Özlərini təmizləmək funksiyası var
  • Optimal başlanğıc performansı təmin edin
  • Ən ətraf mühitə uyğun mühərrik işinə kömək edir
  • Yüksək keyfiyyətli aşınmaya davamlı elektrodlar daxildir