Mercedes-Benz

Orijinal Mercedes-Benz Ehtiyyat Hissələrinə baxış

Hər onuncu qəza avtomobillərdəki texniki nasazlıqlara görə baş verir, orijinal olmayan detallar isə yüksək risk mənbəyidir.

Bu bölmədə biz orijinal "Mercedes-Benz" ehtiyat hissələrinin (onların daha populyar orijinal olmayan analoqları ilə birlikdə) müqayisəli sınaqlarına həsr olunmuş məlumatları topladıq. Bu cür tədqiqatlar, material kimi və orijinal və orijinal olmayan ehtiyat hissələrinin istehsalında fərqi aydın şəkildə nümayiş etdirmək üçün, müntəzəm əsaslarla həyata keçirilir.

Sınaqların əsasını laboratoriya tədqiqatları və avtomobilin "köhnələnə qədər" istismar rejiminin modellənməsi təşkil etmişdir.

 Bundan əlavə, Siz müxtəlif mexanizmlərin istismarı üzrə onların maksimal xidmət müddətinin təmin edilməsinə istiqamətləndirilmiş tövsiyələr tapa biləcəksiniz.