Mercedes-Benz

Səsboğucu sistemlər

Səsboğucu - tullantıların buraxılması sistemində ən vacib hissədir, ətraf mühitin aqressiv təsirinə məruz qalır, hansı ki, detalın ömrünə mənfi təsir göstərir. Mexaniki zədələnmənin təhlükəsi onun konstruksiyasında xüsusi normaların olmasına zəmin yaradır. Səsboğucu funksional xarakteristikalara sahib olmalı, mühərrikin tam gücü ilə işini təmin etməli və qar təzyiq yaradılması hesabına onun qənaətli işini formalaşdırmağına kömək olur.  Mercedes-Benz səsboğucu sistemlərinin mükəmməl keyfiyyəti müstəqil araşdırma intitutu Bertrandt tərəfindən təsdiq olunub.