Mercedes-Benz

Zəmanətli xidmət

Hər "Mercedes-Benz" avtomobil sahibi, Daimler AG zəmanət şərtlərinə uyğun olaraq keyfiyyətli və pulsuz xidmət ala bilər.

Zəmanət xidməti təkcə avtomobil sahibinin narahatlıqlarını və problemlərini yükdən azad etmir, həm də ilkin sərmayəsini əsaslandırır. "Mercedes-Benz" avtomobillərinin yüksək keyfiyyətinə cavab olaraq, konsern müxtəlif zəmanət növləri təqdim edir:

 • yeni avtomobillər üçün - 24 ay yürüş məhdudiyyəti olmadan;
 • yeni yüngül avtomobillər üçün - 24 ay və ya 200.000 km yürüş.

 

Original ehtiyat hissələrinə zəmanət verilir:

 • avtomobillər üçün - 24 ay yürüş məhdudiyyəti olmadan;
 • yüngül avtomobillər üçün - 24 ay (komponentlər və birləşmələr üçün - 24 ay və ya 200.000 km qaçış);

 

Bu müddət ərzində, qüsurlar aradan qaldırılacaq və keyfiyyətsiz materialdan istifadə və ya istehsal texnologiyasının pozulması hallarında avtomobilin ehtiyat hissələri dəyişdiriləcək.

Zəmanət, alınma tarixindən sonra 2 il ərzində ilk və sonrakı sahiblərinə şamil olunur. "Mercedes-Benz" zəmanəti, mexaniki və digər zədələr olmadığı halda yalnız original ehtiyat hissələri və aksesuarlarına (nəqliyyat vasitəsinin istismarı zamanı təbii aşınmaya məruz qalan hissələr və materiallar istisna olmaqla) aiddir.

Zəmanət təminetmə şərtləri

 • müəyyən bir dövr ərzində yürüşün icazə verilən həddindən çox artması ilə müntəzəm texniki xidmət, habelə müntəzəm təmir;
 • istehsalçının zəmanət mövqeyinə, nəqliyyat vasitəsinin istismarı normaları və qaydalarına, Azərbaycanda Mercedes-Benz rəsmi dilerlərinin mütəxəssislərinin tövsiyələrinə riayət etmək.


Zəmanət verilmir:

 • müştəri əməliyyat təlimatlarına əməl etmədiyi zaman;
 • avtomobili təyin edilən məqsədlərdən başqa cür istifadə edildiyi zaman;
 • əgər xidmət kitabında göstərilən texniki yoxlamalar və təmir "Mercedes-Benz"dən səlahiyyəti olmayan xidmət stansiyasında olarsa ;
 • avtomobilin icazə verilən ümumi kütləsinin, oxa düşən yüklərin, faydalı yükləmə və ya şassinin yükqaldırma qabiliyyətinin aşılması aşkar olunarsa;
 • avtomobilin səhlənkar və ya bacarıqsız işlənməsi, saxlanması və ya daşınması nəticəsində yaranan qüsurlara görə.
 • İcazəsiz xidmət stansiyalarında əlavə avadanlıqların quraşdırılması zamanı

Ehtiyat hissələrə və aksesuarlara zəmanət

Azərbaycanda "Mercedes-Benz"in rəsmi dilerinin xidmət mərkəzi tərəfindən satılan və quraşdırılan ehtiyat hissələri və avadanlıqlarının (istehlak materialları istisna olmaqla) 24 ay zəmanəti var.

Təmir işlərinə zəmanət

Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, Azərbaycanda "Mercedes-Benz"in rəsmi dilerlərinin xidmət mərkəzləri görülən işlərin və xidmətlərin keyfiyyətinə, sifarişlərin vaxtında yerinə yetirilməsinə, həmçinin təhlükəsizliyə və tamlığa görə tam məsuliyyət daşıyır.

 • müəyyən bir dövr ərzində yürüşün icazə verilən həddindən çox artması ilə müntəzəm texniki xidmət, habelə müntəzəm təmir;
 • istehsalçının zəmanət mövqeyinə, nəqliyyat vasitəsinin istismarı normaları və qaydalarına, Azərbaycanda Mercedes-Benz rəsmi dilerlərinin mütəxəssislərinin tövsiyələrinə riayət etmək.
 • müştəri əməliyyat təlimatlarına əməl etmədiyi zaman;
 • avtomobili təyin edilən məqsədlərdən başqa cür istifadə edildiyi zaman;
 • əgər xidmət kitabında göstərilən texniki yoxlamalar və təmir "Mercedes-Benz"dən səlahiyyəti olmayan xidmət stansiyasında olarsa ;
 • avtomobilin icazə verilən ümumi kütləsinin, oxa düşən yüklərin, faydalı yükləmə və ya şassinin yükqaldırma qabiliyyətinin aşılması aşkar olunarsa;
 • avtomobilin səhlənkar və ya bacarıqsız işlənməsi, saxlanması və ya daşınması nəticəsində yaranan qüsurlara görə.
 • İcazəsiz xidmət stansiyalarında əlavə avadanlıqların quraşdırılması zamanı

Azərbaycanda "Mercedes-Benz"in rəsmi dilerinin xidmət mərkəzi tərəfindən satılan və quraşdırılan ehtiyat hissələri və avadanlıqlarının (istehlak materialları istisna olmaqla) 24 ay zəmanəti var.

Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, Azərbaycanda "Mercedes-Benz"in rəsmi dilerlərinin xidmət mərkəzləri görülən işlərin və xidmətlərin keyfiyyətinə, sifarişlərin vaxtında yerinə yetirilməsinə, həmçinin təhlükəsizliyə və tamlığa görə tam məsuliyyət daşıyır.